دات نت نیوک
عکس‌های تاریخی

دورنمای بندامیر


نوشتخ روی تصویر: (1) بندامیر میان خاک مرودشت و کربال واقع و تا شیراز هشت فرسنگ کاروانی مسافت دارد و از بناهای امیر عضدالدوله ابوشجاع فناخسرو پسر رکن الدوله دیلمی است و تقریباً هزارسال است که ساخته شده ، (2) طول پل یکصد و پانزده زرع و عرضش چهار زرع و نیم ارتفاع بند از کف رودخانه تا سطح آبشار هشت زرع می باشد.

برچسب‌ها: عکس تاریخی

نمایش 0 دیدگاه